De fire karakteristika om metalplader, som du og din kantpresse SKAL kende.

Find ud af hvorfor alle forudsigelser er upålidelige.

Én af de uundgåelige sideeffekter ved kantpressere er rammedeformation.

Vi bukker stål med andet stål, som af fysiske årsager vil have sin deformation. I særdeleshed vil overvangen bukke i midten. På dette sted vil overværktøjet være længere væk fra matricen, der resulterer i at vinklen bliver bredere. Derfor vil den bukkede profil blive bådformet.

Man vil se hvordan selv små afvigelser kan bevæge metalformning ind i en proces fyldt med faldgruber.

 3-emner

 

Kantpressens deformation kompenseres ved bombering: Bordet skubbes opad for at holde matricen i en konstant afstand fra overværktøjet. Der er to typer bombering: Den tidligere type anvendte en række kiler for at hæve matricen mekanisk; den senere type anvender hydrauliske cylindre med kort slaglængde forankret i undervangen.

Men hvor meget bombering er netop nok. De fleste producenter stoler på kantpresseborde der er kalkuleret på basis af kantpressens struktur og på pladeemnets metalliske karakteristika, som oplyst fra valseriet. Alt synes i orden, tilsyneladende. Faktisk virker denne metode ikke fordi metalpladers opførsel er uforudsigelige.  De har en stor variation der er afhængig af serie af faktorer. At kende dem og, hvis muligt, at kompensere for dem er altafgørende for ikke at spilde tid og materialer i afprøvninger og emner. Især i dag hvor serier er meget mindre er det fundamentalt at opnå den korrekte vinkel ved første buk.

oOo

  1. Ikke alle metalplader er skabt ens.

Hvad betyder stål S275? Metalplader er klassificeret i henhold til deres flydespænding. Denne værdi er særdeles variabel og afhænger af urenheder i støbningen og u-perfektheder i produktions teknikken. For at undgå risikoen for at fremstille et for svagt produkt er det et krav at minimusstyrken deklareres.

Resultatet heraf er at metalplader med en flydespænding på 320 Mega-Pascal vil blive solgt som S275, selv om de er 16% mere modstandsdygtige. Denne øgede modstand vil kræve en større kraft fra kantpressen, som igen vil få overarmen til at bøje mere. F. eks. vil et skift af en plade med 275 MPa til 320 MPa resultere i en forskel på ca. 0,05 mm i højden. Alligevel, denne lille kurve giver en difference på næsten 1º på et ca. 8 mm V-spor.

Med andre ord, en tykkelse mindre end et ark papir (som måler omkring 0,1 mm) forårsager bemærkelsesværdige forskelle. Vær opmærksom på at smalle åbninger som disse ofte anvendes til at bukke tynde plader for produkter med høj kvalitet.

  1. Bearbejdede plader.

Mærkningerne på de plader vi anskaffer, som er eller ikke er, troværdige, bliver totalt værdiløse når vi modificerer en plade. Huller ændrer pladens styrke langs bukkelinjen, både i tilfælde af termisk skæring og ved boring og fræsning. Og hvis vi på det samme emne har buk med ubearbejdet plade og plader med huller bliver forudsigelserne endnu mere værdiløse. Udstansede huller, på den anden side, introducerer også plade stress der gør det endnu mere vanskeligt at betragte bombering som en fast deformation.

  1. Konditioner har betydning.

Stål er en levende ting. Valseretningen skaber fibre i strukturen, så bukning på tværs eller på langs af kornstrukturen vil påvirke både behovet for bukkekraft og tilbagefjedringen.

En fornylig bejset plade er hårdere end en ældre eller oxyderet plade, selv efter et par uger. Herudover er bukning af en varm plade ikke det samme som bukning af en iskold plade. Temperatur har en indflydelse på formnings konditioner og kan føre til forskellige resultater.

  1. Mål to gange klip én gang.

Selv om klipning ændrer kornene i metalplader kan plasma, laser og oxygen skæring alle generere lokale   termiske forstyrrelser på kanter og hullers parametre der ikke kan ignoreres.

På grund af dette kan og må en god kantpresse ikke stole på vilkårlige databaser, og skal baseres på estimering og software prognoser. Af den simple grund at der findes ingen algoritme der er i stand til forudsige metalpladers reaktion. Hvis man tror at stål opfører sig som en perfekt og uændret materiale er det en illusion der hurtig kan give en ubehagelig opvågning.

Hvis pladedele ikke er formet korrekt, er de vanskelige at svejse, lakering bliver besværligt, og at samle emnerne bliver et hestearbejde især når det drejer sig om små tolerancer. Materialespild og timeforbrug bliver skyhøje.

bomberingscylindre-kantpresse

Disse 4 faktorer kan drastisk reducere et firmas indtjening, hvis de er ignoreret i stedet for at se dem i øjnene og udfordre dem. Operatører og kantpressere skal kunne kende metalplader, som bagsiden af deres hånd, de må være i stand til reagere på ændringer og tilpasse sig til dem for at kunne garantere det bedste resultat.

Der kan være tusindvis af kroner at spare med et godt bomberingssystem.

 bomberingssystemet-vist-nederst-paa-undervangen

Den eneste måde at håndtere bombering på er at bruge et system der måler den aktuelle deformation og korrigerer i REAL TID. Kun med den slags teknologi kan man være sikker på, uanset af materiale karakteristika, at resultatet bliver som jobbet kræver. Et hvert andet system vil forringe bukkekvaliteten og vil have indflydelse på det færdige produkt.

acsg2-hydraulik-system

ACSG2 er et patenteret system – et resultat af Gasparinis forskning og udvikling. Giv det en test – vi har allerede gjort det.

Gør din egen erfaring: Gasparini ACSG bomberings systemet eller kontakt:

Matech Maskiner ApS www.matech.dk